WETGEVING GIVEAWAY – EXPOZA

 1. Algemene actievoorwaarden winacties Expoza 

Wedstrijd wordt georganiseerd door Expoza. Win 2 tickets voor de Bis Beurs. 

 1. Deelname actie
 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je Expoza (expoza.be) op social media hebt gevolgd.
 3. Eenmalige deelname per persoon.
 4. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 5. De looptijd van actie en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld op de social media kanaal.
 6. Expoza is ten allen tijde bevoegd om actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 7. Door deel te nemen aan de actie gaat u zonder voorbehoud volledig akkoord met alle algemene actievoorwaarden alsook met alle bijzondere actievoorwaarden. 

 

 1. Winnaar
 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. 
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Expoza is bevoegd om personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld via de social media kanaal van Expoza.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag. 
 7. De winnaar wordt op 1/10/2021 via de social media kanaal bekend gemaakt.

 

 1. Wat moet je doen om deel te nemen? 
 1. Volg ons op Instagram
 2. Like de post en deel het in jouw verhaal & tag ons – zorg ervoor dat jouw profiel publiek staat. 
 3. Tag de persoon die je mee wilt naar de Bis Beurs in een reactie. 
 4. Wil je meer kans, like en comment op onze andere posts

 

 1. Prijs 

2 tickets voor de Bis Beurs van 2021.

 

6.Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven.
 2. Elkeen heeft het recht zijn persoonlijke gegevens in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen. 

 

 1. Geschillen
 1. Op alle acties is Belgisch recht van toepassing.
 2. Bij onenigheid zal steeds getracht worden om tot een minnelijke schikking te komen. 
 3. Bij elk geschil die betrekking heeft tot deze algemene actievoorwaarden (of die daaruit zijn afgeleid) zijn uitsluitend de Rechtbanken van Gent bevoegd.